Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

 

Hendriks Ambulante Begeleiding biedt opvoedingsondersteuning aan ouders, ondersteunt professionals bij de begeleiding van kinderen en/of mensen met een beperking en biedt begeleiding aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Nieuws

Klik ook op de onderstaande links voor meer informatie

Logeren 

 


 

Hendriks Ambulante Begeleiding biedt passende begeleiding aan kinderen met emotionele, cognitieve en gedragsbeperkingen zoals stoornis in het autismespectrum, ADHD, ODD, Down Syndroom, beperking in het zien en/of een verstandelijke beperking. 

 

Opvoedingsondersteuning

Ouders zijn op zoek naar mogelijkheden voor hun kind als de opvoeding anders verloopt dan ze hadden verwacht. Wat is er aan de hand, wat zijn de mogelijkheden en hoe zijn doelen te bereiken? Wij bieden een luisterend oor, we kijken samen naar de ontwikkeling en naar de stappen die gezet kunnen worden. Ook bieden wij workshops en trainingen om vaardigheden te ontwikkelen en te kijken of een bepaalde methode past bij jullie kind.

 

Individuele begeleiding

Tijdens deze begeleiding wordt één-op-één gekeken naar naar wat het kind of de jongere kan gebruiken om bepaalde doelen te bereiken. Er kan gewerkt worden met technieken van het 'spelen' (Contactgericht Spelen en Leren en Growing Minds), trainen van sociale vaardigheden of coaching. 

 

Logeren 

Ergens anders slapen met andere mensen dan je eigen ouders en broertje en/of zusje is vaak niet zo makkelijk. Tijdens het logeren kunnen kinderen en jongeren hiermee oefenen. We logeren in bungalowpark Zuiderzee in Medemblik. Kijk voor meer informatie op de pagina Logeren.

 

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding vindt plaats tijdens de vakanties en de op de zaterdag en zondag om de week. Tijdens deze groepsbegeleiding wordt er gespeeld en gewerkt in groepjes van maximaal vier kinderen, ook worden er activiteiten ondernomen. De begeleiding richt zich vooral op sociale interacties en hoe het kind of jongere zich staande kan houden in een groep. Naast groepsdoelen spelen indivuele ontwikkeling een grote rol. 

 

Professionals

In samenwerking met de school of dagbesteding/werk van het kind of de jongere kan er een nog grotere groei plaats vinden. Ook bieden wij samenwerking met verschillende zorgverleners, begeleiders en andere professionals om de ontwikkeling zo veel mogelijk te ondersteunen. Naast samenwerking bieden wij ook workshops, trainingen en intervisie om je vaardigheden wat betreft autisme en CSL nog beter te ontwikkelen. 

In januari 2008 heb ik Hendriks Ambulante Begeleiding opgestart. Mijn master diploma Orthopedagogiek heb ik behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij de Stichting Horison volgde ik in april 2009 een cursus Contactgericht Spelen en Leren (CSL) en in november van datzelfde jaar een cursus Growing Minds bij Stephen en Kaitryn Wertz.

Inge Gijzen-Hendriks

 

 Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties
1000