Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Visie

Het spelen en kind zijn oftewel jezelf zijn, is een belangrijke spil tijdens het begeleidingsproces. Tijdens de begeleiding is het werken met individuele (ontwikkelings)doelen belangrijk. Deze doelen worden samen met de ouders, maar ook met het kind opgesteld en aan gewerkt. Het accent ligt op het kind zijn en de ontwikkeling. We richten de begeleiding zo in dat deze doelen op een leuke, positieve manier bereikt kunnen worden. De begeleiding wordt vaak individueel gegeven maar ook soms in kleine groepjes. Contact Gericht Spelen, Floortime en Leren en Growing Minds spelen een grote rol tijdens de begeleiding (attitude, kind kan kind zijn, spelen en volgen). In de groepjes spelen de sociale vaardigheden een grote rol (samen spelen, speelgoed delen, gesprekjes voeren, interesse tonen). Bij de jeugd speelt vooral de school en het zelfstandig worden een grote rol met daarbij het ontwikkelen van de sociale vaardigheden die bij deze leeftijd horen.


Individuele begeleiding

Voordat de begeleiding van start gaat, houden we eerst een intake-gesprek. Wat verwachten ouders? Wat verwacht het kind? Wat is de wens of is het doel om te bereiken en is dit haalbaar? Hierbij staan altijd de mogelijkheden van het kind hierbij centraal. In het begin van de begeleiding volgen we het kind in zijn dagelijkse bezigheden. Hierna stelt onze begeleider een begeleidingsplan op met doelen. Na drie maanden volgt er een evaluatie, waarna het begeleidingsplan wordt besproken en eventueel aangepast. De begeleiding is voor alle kinderen geschikt, maar Hendriks Ambulante Begeleiding richt zich vooral op kinderen, jongeren en/of gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken zoals kinderen met autisme, ADHD, Down Syndroom, maar ook voor kinderen op de middelbare school waarbij de studieresultaten laag zijn door bijvoorbeeld faalangst.


 

Logeren

Logeren in Medemblik is werken aan vaardigheden, genieten van een fijn weekend en het leren omgaan met andere mensen in één huis in een orthopedagogische setting. De activiteiten en leermomenten worden gestuurd en begeleid zodat er een optimale leeromgeving ontstaat. De huiselijke sfeer is van groot belang en er is natuurlijk ruimte voor eigen inbreng en ideeën.


 Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties
3000